Raport de activitate 2020

1. Cuvant înainte​

Anul 2020 a fost unul plin de provocări, atât din punct de vedere a izbucnirii pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, cât și din prisma acvității noastre în cadrul asociației.

Ca și ONG tânăr, ne-am confruntat pentru prima dată cu gestionarea părții administrative din spatele frumoasei munci de voluntariat. Împreună am reușit să pornim motoarele și să ne desfășurăm activitatea cum am știut noi mai bine.

Pentru primul an de activitate, sub această formă juridică de organizare, am trăit experiențe mai bune, mai puțin bune, dar cu multe foloase. Deși proiectele de cercetare și formare profesională au fost parțial afectate de contextul pandemic, am reușit să aducem o mână de ajutor comunității în care noi, tineri medici și cercetători entuziaști, ne desfășurăm activitatea.

În cele ce urmează vă vom prezenta în linii mari viziunea LIREC și ce am reușit să realizăm, cu sprijinul dumneavoastră, pe parcursul anului 2020.

2. Liver Research Club

Asociația Liver Research Club (LIREC) este o organizație non-guvernamentală (ONG) recent înființată (anul 2019), formată din tineri medici, studenți mediciniști, medici specialiști cu un interes comun: promovarea cercetării românești din domeniul medical și impactul pe care aceasta îl are în comunitate. În acest sens, LIREC desfășoară următoarele activități:

  • Activități de cercetare (redactarea de granturi de cercetare, desfășurarea de studii clinice, publicații medicale și științifice)
  • Formare profesională (cursuri de ecografie pentru rezidenți, cursuri de public speaking, cursuri de biostatistică medicală și redactare de granturi de cercetare)
  • Activități cu impact în comunitate (campanii de prevenție, proiecte de screening populațional și activități medicale destinate populației generale)
  • Campanii de informare și conștientizare privind principalele patologii din sfera gastroenterologiehepatologie desfășurate în mediul online și în format fizic
  • Susținerea tinerilor cercetători și medici români în desfășurarea activităților de cercetare și de formare profesională prin transfer de cunoștințe și sprijin financiar

3. Proiecte cu impact în comunitate

Campania de strângere de fonduri „The Oxygen Club”

Pandemia cu virusul SARS-CoV-2 a ajuns și în țara noastră în luna martie a anului 2020. Aceasta a luat prin surprindere sistemele de sănătate din întreaga lume, România nefiind o excepție.

La scurt timp după izbucnirea pandemiei, spitalele și medicii s-au văzut puși în fața faptului împlinit – imaginea directă și reală a problemelor întâlnite în unitățile spitalicești din țara noastră.

Lipsa aparaturii medicale, a consumabilelor medicale, precum și a produselor de protecție și dezinfecție a reprezentat un obstacol real și puternic în lupta cu pandemia. În acest context, la nivel de asociație, am încercat să luptăm cu forțe proprii pentru pacienții noștri.

Am desfășurat campania de strângere de fonduri „The Oxygen Club” prin care ne-am propus să dotăm, în funcție de posibilități, Spitalele din Cluj-Napoca cu aparatură și consumabile destinate oxigenoterapiei.

Am reușit să punem la dispoziția a două spitale din Cluj-Napoca un Sistem Opflow Nasal High Flow Therapy AIRVO 2, stații mobile de oxigenoterapie formate din tub cu oxigen medicinal, reductor, barbotor și consumabile, o cască CPAP Ventukit cu valvă PEEP, măști CPAP Ventumask, măști de oxigen cu filtru Filtamask, măști simple și canule nazale.

Acestea au contribuit la asigurarea suportului respirator pentru pacienții în necesitate. Investiția în echipamentele și consumabilele destinate oxigenoterapiei a sumat aproximativ 10.000 euro.

Spitale beneficiare:
• Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca
• Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca

4. Proiecte finanțate din fonduri nerambursabile

Start O2

Titlul proiectului: StartO₂ – Oxigenoterapie pentru pacienții simptomatici confirmați cu infecție Covid-19

Axa de finanțare: Proiect finanțat prin programul Start ONG Kaufland. Start ONG este un program lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educație, sănătate, mediu, social și cultură. Valoarea totală a programului este de 500.000 euro. Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanțare comunitară destinat ONG-urilor tinere, instituțiilor non-administrative și grupurilor informale/ de inițiativă.

Valoare totală proiect: 4738 lei

Perioada de desfășurare: 30 aprilie 2020 – 25 octombrie 2020

Scurtă descriere: Prin proiectul StartO2 am pus la dispoziția spitalelor din Cluj-Napoca 6 stații mobile de oxigenoterapie non-invazivă prin mască sau canulă nazală, destinate persoanelor COVID19 pozive. Produsele sanitare au fost achiziționate/închiriate de asociația LIREC și distribuite către instituțiile medicale în care s-au regăsit persoane cu simptome ale virusului SARS-CoV-2, în necesitate de suport respirator. Aceste stații de oxigenoterapie au funcționat pe parcursul a 4 luni,
pe durata de desfășurare a proiectului.

Protect(ion) Club

Titlul proiectului: Protect(ion) Club – echipamente de protecție pentru personalul medical și auxiliar din Cluj-Napoca

Axa de finanțare: Proiect finanțat de programul Start ONG, lansat de Kaufland România și implementat prin asociația Act for Tomorrow

Valoare totală proiect: 11917 lei

Perioada de desfășurare: 12 mai 2020 – 25 septembrie 2020

Scurtă descriere: Proiectul Protect(ion) Club a venit ca răspuns la problema identificată de echipa noastră în cadrul spitalelor în care ne desfășurăm practica medicală, și anume deficitul de echipamente de protecție individuală pentru personalul medical și cel auxiliar pe perioada pandemiei cu virusul SARS-CoV-2.

Îngrijirea unui singur pacient (infectat sau nu) presupune efortul unei întregi
echipe, care mai ales în perioada pandemiei a trebuit să fie corespunzător echipată pentru a preveni contaminarea cu noul tip de coronavirus.

În cadrul acestui proiect am pus la dispoziția a 3 spitale din Cluj-Napoca dezinfectanți și echipamente medicale de protecție: halate impermeabile, combinezoane, măști de protecție simple și FFP2, bonete, botoși, mănuși chirurgicale, soluții și dispozitive pentru dezinfecție.

Spitale beneficiare:
• Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca
• Spital Clinic CF Cluj-Napoca
• Centrul de Dializă Nefromed Cluj-Napoca

Proiectele StartO2 și Protect(ion) Club au fost primele proiecte câștigate de către Asociația Liver Research Club (LIREC) în anul 2020. Acestea au pus baza încrederii pentru a continua scrierea de proiecte din ce în ce mai ambițioase și atragerea continuă de finanțare nerambursabilă. StartO2 și Protect(ion) Club au răspuns pe termen scurt nevoilor identificate în spitalele în care noi, ca și tineri medici, ne desfășurăm activitatea.

SARS-CoV-2 ToolBox

Titlul proiectului: SARS-CoV-2 ToolBox – Program suport pentru asistență medicală comunitară, respectiv, populația vulnerabilă deservită în contextul pandemiei SARS-CoV-2

Axa de finanțare: Programul „În stare de bine”, Apelul 1/2020 „În stare să #ajut 2020”, Finanțator Kaufland România și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Valoare totală proiect: 145196 lei

Perioada de desfășurare: 27 mai 2020 – 26 septembrie 2020

Scurtă descriere: Prin proiectul SARS-CoV-2 ToolBox am venit în sprijinul județului Suceava, cel mai afectat județ la începutul pandemiei COVID-19 de la noi din țară. Am oferit echipamente medicale, materiale de protecție și dezinfecție asistenților medicali comunitari din județul Suceava și celor 1000 de familii aflate în situație de vulnerabilitate incluse în grupul țintă al proiectului.

Asistentul medical comunitar este specialistul din sănătate care are în evidență aproximativ 3000 de locuitori, frecvent din mediul rural, mulți dintre aceștia făcând parte din grupuri vulnerabile (vârstnici cu boli cronice, familii sărace, monoparentale, persoane cu acces redus la serviciile de sănătate, persoane cu adicții etc.).

Asistentul medical comunitar răspunde imediat nevoilor de sănătate ale locuitorilor deserviți și este responsabil de sănătatea locuitorilor mai ales în satele și comunele în care nu există medic de familie.

Prin acest proiect, 1000 de familii cu domiciliul în mediul rural din județul Suceava au primit pachete cu dezinfectant de mâini, spirt sanitar, măști chirurgicale de protecție.

Prin intermediul proiectului SARS-CoV-2 ToolBox, 40 de asistenți medicali comunitari au fost dotați cu truse medicale de prim-ajutor echipate la standarde europene.

Astfel, județul Suceava este primul județ din România în care majoritatea asistenților medicali comunitari sunt dotați corespunzător cu aparatură medicală și consumabile, astfel încât să poată răspunde prompt și eficient nevoilor medicale din teritoriu.

Fiecare trusă medicală de prim-ajutor a fost echipată cu: butelie de oxigen medicinal, mască de oxigen, trusă de mică chirurgie, trusă de naștere, tensiometru, glucometru, garou, guler cervical, trusă de perfuzie, pipe Guedel, betadină, rivanol, apă oxigenată, bandaje, fașe elastice, pungă de gheață instant, branule și alte consumabile.

Addict Help

Titlul proiectului: AddictHelp – Suport medical și psihologic destinat consumatorilor de toxice prin mobilizare și creșterea gradului de incluziune
socială.

Axa de finanțare: Programul Active Citizens Fund România parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021

Valoare totală proiect: 47557,90 Euro

Perioada de desfășurare: 02 decembrie 2020 – 31 mai 2022

Scurtă descriere: Identificarea și gestionarea persoanelor cu dependență față de
substanțele toxice reprezintă o provocare la nivel mondial. Frecvent consumatorii de toxice sunt reținuți în a apela la serviciile medicale datorită nivelului de respect scăzut și a stigmatizării.

Această stigmatizare provine din lipsa de instruire suficientă și specifică a personalului medical pentru astfel de situații.

În România există o nevoie acută a unor servicii integrate de consiliere psihologică și
tratament a persoanelor cu dependență care să asigure creșterea adresabilității și stoparea consumului.

Proiectul AddictHelp oferă o soluție acestor probleme prin facilitarea accesului la servicii integrate de informare, consiliere și tratament, într-un mediu sigur pentru persoanele cu dependențe față de toxice.

Creșterea gradului de mobilizare și incluziune socială a consumatorilor de toxice prin
implementarea programului AddictHelp are la bază 3 piloni principali

  1. creșterea accesului la servicii medicale și psihologice particularizate acestui grup țintă
  2. educație informală a cadrelor medicale și asistenților sociali cu scopul creșterii complianței acestora în îngrijirea pacienților cu adicții
  3. creșterea gradului de conștientizare la nivelul populației generale privind importanța reducerii stigmatizării și creșterea gradului de incluziune socială a consumatorilor de toxice.

Acest lucru va fi obținut prin înființarea unui centru ambulatoriu de testare și a unui centru de consiliere psihologică în cadrul IRGH Cluj-Napoca, precum și prin funcționarea platformelor online de educație informală.

Totodată, proiectul propune elaborarea unor practici și resurse utile în managementul persoanelor cu dependențe.

Prin acest proiect ne propunem să coroborăm date medicale, psihologice, cu nevoile
identificate de către însuși grupul țintă (consumatori de toxice) pentru a pune bazele unui program state-of-the-art adaptat României, destinate persoanelor cu dependențe.

5. Participări la congrese naționale și internaționale

Titlu lucrareAutoriCongresPoster/Prezentare orală
Is tips associated with increased risk of hepatocellular carcinoma in cirrhotic patients? Minciuna Iulia 1,2, Grigoraș Crina 1, Nenu Iuliana 1,2, Fodor Andreea 2, Fischer Petra 1, Farcău Oana 2, Tanțău Marcel 1,2, Spârchez Zeno 1,2, Ștefănescu Horia 1,2, Procopeț Bogdan 1,2UEG WEEK 2020poster
The performance of non-invasive serum tests in predicting clinically significant portal hypertension and posthepatectomy liver failure in patients with cirrhosis complicated with hepatocellular carcinomaI. Nenu 1,2, I. Minciuna 1, C. Crișan 2, C. Radu 1,2, E. Moiș 1,2, F. Graur 1,2, N. AlHadjar 1,2, M. Platon-Lupșor 1,2, R. Badea 1,2, Z. Spârchez 1,2, M. Tanțău 1,2, F.G. Adriana 2, H. Ștefănescu 1 and B. Procopeț 1,2DILC 2020poster
Between rapid diagnosis and prediction of survival in minimal hepatic encephalopathyVlad Țâru 1,3, Mina Dana Ignat 1,3, Mădălina Indre 1,3, Bianca Alina Olar 1,3, Tamás Rácz 1,3, Horia Ștefănescu 2, Bogdan Procopeț 1,2 DILC 2020poster

6. Echipa Noastră

Echipa LIREC este coordonată încă din anul 2016 (când s-au pus bazele Cercului Științific Studențesc Liver Research Club) de către doi hepatologi entuziaști, Dr. Horia Ștefănescu și Dr. Bogdan Procopeț din cadrul Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca.

Ei sunt persoanele care până în prezent au contribuit continuu la dezvoltarea profesională medicală și de cercetare a tinerilor din echipa LIREC.

Pe această cale dorim să le mulțumim pentru sprijinul acordat și pentru faptul că ne-au mobilizat să înființăm această asociație.

Dr. Horia Ștefănescu

Dr. Bogdan Procopeț

Consiliul director LIREC pentru anul 2020:

Președinte – Indre Mădălina-Gabriela, medic rezident gastroenterologie
Vicepreședinte – Andreea Fodor, medic rezident gastroenterologie
Secretar General – Vlad Țâru, medic rezident gastroenterologie

Le mulțumim tuturor voluntarilor, membrilor, și oamenilor frumoși care în anul 2020 s-au implicat și au susținut activitățile LIREC

Alexandrina Boboș, expert contabil
Petra Fischer, medic specialist gastroenterologie
Andreea Bumbu, medic specialist gastroenterologie
Oana Nicoară-Farcău, medic specialist gastroenterologie
Grigoraș Crina, medic rezident medicină de laborator
Denisa Han, medic rezident hematologie
Sonia Selicean, medic rezident gastroenterologie
Andreea Ardelean, medic rezident gastroenterologie
Maria Imbuzan, medic rezident gastroenterologie
Mina Ignat, medic rezident gastroenterologie
Nenu Iuliana, medic rezident gastroenterologie
Iulia Minciuna, medic rezident gastroenterologie
Rareș Crăciun, medic rezident gastroenterologie
Tamas Racz, medic rezident reumatologie
Bianca Olar, medic rezident boli infecțioase
Beuca Alexandra, student medicină, U.M.F. „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca
Ionuț Dumitru, student medicină, U.M.F. „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca
Denisa Mureșan, student medicină, U.M.F. „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca
Oana Murar, student medicină, U.M.F. „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca
Antoniu Hart, student medicină, U.M.F. „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca
Tudor Madras, student medicină, U.M.F. „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca
Ana Motofelea, student medicină, U.M.F. „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca

7. Donații și sponsorizări pentru proiectele LIREC

3.5% din impozitul pe venit

În fiecare an derulăm o mini-campanie de strângere de fonduri adresată persoanelor fizice, de redirecționare a 3.5% din impozitul pe venit. Oricine a realizat în anul precedent venituri din salarii, pensii, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală sau cedarea folosinței bunurilor poate contribui și sprijini activitățile LIREC.

Formularul 230 completat cu datele asociației noastre se regăsește pe site-ul LIREC https://lirec.ro/redirectioneaza-35/

Online

Susținerea periodică a activităților noastre se poate face prin donații online pe site-ul asociației https://lirec.ro/shop/doneaza-lunar/. Platforma online de donații este destinată atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice prin generarea de contracte de sponsorizare. Prin această platformă se pot face donații recurente sau o singură dată.

Sponsorizări

Persoanele juridice pot susține activitățile LIREC prin redirecționarea a 20% din impozitul pe venit. Donațiile se pot face fie online prin intermediul platformei, fie prin contactarea echipei noastre la adresa de e-mail [email protected]

Date financiare

Persoanele fizice pot opta pentru donații direct în contul asociației.
Beneficiar: Asociația Liver Research Club (LIREC)
Cont: RO53INGB0000999909271605
Deschis la banca: ING Bank
Cu mențiunea: Donație

8. Parteneri

Le mulțumim partenerilor noștri alături de care în anul 2020 am implementat proiecte și care au contribuit la conturarea imaginii LIREC

Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca

Societatea Română de Gastroenterologie și Hepatologie

Cluj School of Public Health

Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava

Organizația Studenților Mediciniști din Cluj

9. Sponsori

Mulțumim tuturor sponsorilor noștri care susțin activitățile LIREC și înțeleg importanța mobilizării și a eforturilor comune. Împreună putem investi sustenabil în activitatea de cercetare medicală din țara noastră, în proiectele medicale cu impact în comunitate și în tinerii medici și cercetători care cu entuziasm, la început de carieră, doresc să mute munții din loc.

Sponsori cu sume peste 10.000 lei

SC APILAND SRL

Sponsori cu sume între 5.000 și 10.000 lei

SC STIL AURA SRL

SC KOEPP ROMANIA SRL

SC UNIVER PRODUCT SRL

Sponsori cu sume sub 5.000 lei

SC RAMIRA SA

SC IMPEX ANGMAR SRL

Centrul de educație prenatală și alăptare Burca mea

10. Planuri pentru anul 2021

Pentru anul 2021 avem în plan să continuăm dezvoltarea Asociației prin implementarea următoarelor activități:

Nr.ActivitateRezultate preconizate
1Instrument recrutare voluntariCreșterea nr. de voluntari, implicarea lor pe termen lung în cadrul LIREC
2Program de burse pentru voluntari și membri LIREC Motivarea membrilor, creșterea nivelului de implicare al membrilor
3Proiecte pentru studenți Prezentări de caz, review sistemac, call proiecte
4Webinarii pe teme de sănătatePromovarea sănătății, popularizarea LIREC
5Raport anual de activitate LIREC1 material word, 1 material PDF, cel puțin 20 RAA printate
6Mapă de prezentare LIREC1 material word, 1 material PDF, cel puțin 50 mape printate
7Podcast pe teme de sănătatePromovarea informațiilor legate de sănătate de calitate, popularizarea LIREC în social media, în populație
8Proiecte finanțate prin fonduri nerambursabileMminim 4 cereri de finanțare depuse în anul 2021
9Merchandise + cadouri sponsoriCăni personalizate, mouse-pad-uri personalizate, agende personalizate
10Fundraising1 strategie de fundraising + 1 sponsor major cu finanțare continuă

Acestea și multe alte idei vor lua contur cu sprijinul atât al membrilor LIREC cât și al stake-holderilor.
Vă dorim un an 2021 cu sănătate și inspirație!
Echipa LIVER RESEARCH CLUB