Termeni si Conditii

Despre site

www.lirec.ro este site-ul oficial al Asociației Liver Research Club (LIREC), organizație non-guvernamentală care se ocupă cu desfășurarea de proiecte de cercetare în domeniul hepatologie, formarea studenților și a medicilor pentru cercetare, implementarea de activități și proiecte de sănătate cu impact în comunitate. Asociația Liver Research Club are sediul în Cluj-Napoca, strada Viilor nr. 22, bl. 6D, sc. 1, ap. 9 și este înregistrată la Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Cluj-Napoca în baza sentinței nr. 53/27.03.2019, CUI 40913214.

Donații

Donația prin card

În cazul plății prin card, aceasta se face securizat, prin intermediul platformei https://www.braintreepayments.com/ powered by PayPal. Pentru folosirea acestei metode, donatorul are posibilitatea să selecteze suma pe care dorește să o doneze și care se va retrage de pe cardul bancar indicat de donator. În urma donației, adresa de e-mail a donatorului va fi înregistrată în baza de date a contributorilor Asociației Liver Research Club și acesta fi informat periodic despre proiectele derulate.

În utilizarea donației prin card, donatorul se angajează că va furniza informații reale, corecte, actuale și complete.

În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a-i bloca accesul, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Donația prin PayPal

În cazul plății prin PayPal, utilizatorul este direcționat spre contul personal PayPal, unde va efectua donația. Pentru folosirea acestei metode, utilizatorul trebuie să aibă la momentul donației un cont PayPal. Pentru folosriea acestei metode, donatorul are posibilitatea să selecteze suma pe care dorește să o doneze și care se va retrage din contul PayPal. În urma donației, adresa de e-mail a donatorului va fi înregistrată în baza de date a contributorilor Asociației Liver Research Club și acesta fi informat periodic despre proiectele derulate.

Donația prin transfer bancar

Donația prin transfer bancar se va efectua în contul Asociației Liver Research Club:

RO53 INGB 0000 9999 0927 1605 (cont în lei)

deschis la banca: ING Bank, sucursala Cluj-Napoca

Donatorul va beneficia de aceleași beneficii ca un donator cu cardul. În cazul în care donatorul ne va comunica în scris, pe adresa de mail [email protected], efectuarea donației prin transfer bancar, precum și datele sale de contact, numărul de telefon și adresa de e-mail, acestea vor fi introduse în baza de date a sponsorilor Asociației Liver Research Club și el va fi informat periodic despre proiectele derulate de asociație.

Pentru companii

Donația prin card 

Pe site-ul www.lirec.ro orice companie poate completa contractul de sponsorizare pentru redirecționarea a 20% din impozitul pe profit cu toate datele necesare. Datele vor rămâne înregistrate, așa încât, la următoarea accesare, după introducerea CUI-ului, contractul va fi completat automat cu datele societății comerciale, sponsorul putând face modificări doar în caz de nevoie. Contractul de sponsorizare este generat automat de site-ul nostru și verificat de echipa LIREC înainte de a fi trimis spre sponsor.

(Susține-ne -> selectare sumă și frecvență donație -> persoană juridică)

Donația prin transfer bancar

Contractul de sponsorizare poate fi descărcat de pe site-ul www.lirec.ro. După completare, sponsorul urmând să îl trimită retur la [email protected]. Contravaloarea contractului de sponsorizare se achită prin bancă, în contul Asociației Liver Research Club.

După ce investitorul efectuează plata corespunzătoare contractului de sponsorizare, va primi după maxim 14 zile, pe e-mail, un certificat de sponsor.

Pentru persoane fizice

Orice persoană poate realiza donații Asociației Liver Research Club. În cazul unei donații prin card sau PayPal, imediat după efectuarea plății, va primi un cerificat de sponsor.

În cazul unei investiții lunare, banii vor fi reținuți din cont în fiecare lună și investitorul va primi lunar un e-mail cu suma investită și un certificat de sponsor. In cazul unei plăți lunare, sponsorului i se generează un cont automat. Sponsorul va primi prin e-mail datele de inregistrare pentru acest cont. Din cont, sponsorul va putea opta oricând pentru dezabonarea de la plata recurentă accesând butonul ”dezabonează-te” și urmând pașii specificați.

Pentru persoanele care redirecționează 3.5%

Orice persoană care descarcă formularul 230 de pe site-ul www.lirec.ro și completează adresa de e-mail va primi un certificat de sponsor al Asociației Liver Research Club. Administrațiile financiare nu oferă date despre cine a redirecționat 3.5%, iar suma încasată de Asociația Liver Research Club este pentru toate formularele care ajung la acea administrație financiară, prin urmare este necesar ca persoana care depune formularul de 3.5% sa redirecționeze o copie pe e-mail la [email protected].

Alocarea banilor din donații pe proiecte

În funcție de nivelul sumei sponsorizate Asociția Liver Research Club oferă titlurile următoare:
1. Sponsor Platinum – sponsorizare >10000 RON

2. Sponsor Gold – sponsorizare 5000-10000 RON

3. Sponsor Silver – sponsorizare 3000-5000 RON

4. Sponsor Bronze – sponsorizare 1000-3000 RON

5. Sponsor Basic – sponsorizare <1000 RON

Alocarea banilor obținuți din donații într-un proiect se face în functie de necesarul Asociației Liver Research Club, respectiv de proiectele aflate în desfășurare. Dacă sponsorii doresc să aloce fondurile spre un anumit proiect, atunci aceștia vor specifica acest lucru la secțiunea „Ce proiect susțineți?”

Realizarea donațiilor și a sponsorizărilor precum și vizualizarea lor pe site-ul www.lirec.ro implică acceptarea condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos, ele fiind considerate a constitui prevederi minimale aplicabile. Utilizarea platformei se supune de drept prevederilor legislației în vigoare.

Termeni

Pe tot cuprinsul prezentului document, următorii termeni se traduc astfel:

Site: portal care aparține și este administrat de Asociația Liver Research Club, care se află la adresa www.lirec.ro

Conținutul site-ului: orice material și informație publicate pe site sub orice formă: text, fotografii, grafică, audio, video

Utilizator: persoană care accesează site-ul și care a acceptat termenii și condițiile de utilizare ale prezentului site

Utilizare abuzivă: utilizarea site-ului fără respectarea reglementărilor și legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii asociației.

Conținutul site-ului, drepturile de autor (copyright):

Site-ul www.lirec.ro conține texte și rapoarte proprii sau materiale informative realizate cu sprijinul partenerilor Asociației Liver Research Club.

Conținutul site-ului www.lirec.ro este prezentat cu bună credință. Fiecare utilizator accesează conținului site-ului pe propria răspundere, iar Asociația Liver Research Club nu poate fi considerată vinovată pentru nicio urmare negativă ce ar putea rezulta din uz. Accesarea site-ului www.lirec.ro este permisă persoanelor de orice vârstă. Nu ne asumăm responsabilitatea donațiilor efectuate de persoane sub vârsta de 18 ani.

Conținutul site-ului www.lirec.ro (text, imagini, material video existent pe site și în codurile de programare) sunt proprietatea intelectuală a Asociației Liver Research Club și sunt protejate prin Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menționarea sursei (Asociația Liver Research Club).

Persoanele care observă încălcarea acestor reguli pe site sunt rugate să ne informeze la [email protected]

Sigla și logo-ul sunt proprietatea exclusivă a Asociației Liver Research Club și nu pot fi copiate și reproduse fără acordul scris al asociației.

Linkuri către alte domenii web

Platforma www.lirec.ro conține linkuri către alte site-uri, fiind afișate cu bună credință, în urma unei monitorizări interne. Asociația Liver Research Club nu este responsabilă pentru conținutul unor site-uri din afara platformei www.lirec.ro. Conexiunea la conținutul aflat în afara platformei se realizează pe propria răspundere a utilizatorului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Asociația Liver Research Club se obligă de a acționa în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD). Conform cu dispoziţiile art. 37 – 39 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, Asociația Liver Research Club a desemnat un responsabil cu protecţia datelor. Aici am dori sa fim in conformitate cu Ghidul pe care ti l-am trimis atasat in e-mail.

Politica de confidențialitate

Datele cu caractere personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul utilizatorului în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: băncile implicate în plățile online, organismele internaționale de carduri și furnizorii de servicii/produse, respectiv conform legii, către insituțiile abilitate.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, donatorii noștri au următoarele drepturi:

Dreptul la informare (art. 12)

Dreptul la acces la date (art. 13) dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date

Dreptul la inervenție (art. 14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit,  următoarele:

Rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexate sau prelucrărilor nelegale;

Transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

Notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).

Dreptul la opoziție (art. 15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări

Dreptul de a se adresa justișiei (art. 18) – dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate

Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art. 25)

Mesaje și informări

Acționarii înregistrați ai platformei www.lirec.ro pot primi în mod ocazional notificări de la site, de la Asociația Liver Research Club sau de la sponsorii și partenerii acesteia, doar în cazul unei comunicări legate de platforma www.lirec.ro. Dacă sponsorul nu dorește să primeasca asemenea mesaje, ne poate notifica la adresa [email protected].

Litigii

Legile române vor guverna Termenii și condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și Asociația Liver Research Club. În cazul unor eventuale conflicte între Asociația Liver Research Club și donatorii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, în minim 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celoralte clauze. Odată cu lansarea donației, utilizatorul va accepta fără obiecțiuni Termenii și condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Prin acordul său pentru Termenii și condițiile de mai sus, donatorul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din accesarea site-ului www.lirec.ro.

Pentru orice detalii sau neclarități, vă rugăm să ne contactați pe e-mail la adresa [email protected].